Tính (1+2+3+4+5+6+7+8+9)x2

bởi Nguyễn Thị Linh Chi 19/01/2019

(1+2+3+4+5+6+7+8+9)x2

Câu trả lời (4)

 • Cách khác:

  (1+2+3+4+5+6+7+8+9)x2

  Đặt A=1+2+3+4+5+6+7+8+9

  Số số hạng của A là 9-1+1=9

  Tổng của A là (9+1).9:2= 45

  Vậy tổng của vế đầu tiên là 45 . 2 =90

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • (1+2+3+4+5+6+7+8+9)*2

  =[(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5]*2

  =(10+10+10+10+5)*2

  =45*2

  =90

  bởi Kazato Kaizo 19/01/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • (1+2+3+4+5+6+7+8+9).2=45.2=90

  bởi Vua Ảo Tưởng 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • =45.2

  =90

  bởi Vua Ảo Tưởng 19/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan