ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x,y để 1x8y2 chia hết cho 4 và 9

1, Cho A = 134xy. Tìm x,y để A chia hết cho 5 và 9

2, Tìm x,y để 1x8y2 chia hết cho 4 và 9

3, Điền số vào dấu * để

a) 35* chia hết cho 2 và 5

b) 7*2 chia hết cho 9

c) *63* chia hết cho 2,3,5,9

4, Cho tổng S = 123 + 12 + x

Tìm điều kiện của x để :

a) S chia hết cho 3

b) S ko chia hết cho 3

c) S chia hết cho 2

giúp mình vs, mình đang cần gấp

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) 134xy chia hết cho 5

  =>y=0 hoặc y=5

  +)Nếu y=0

  =>134xy=134x0

  Để 134x0 chia hết cho 9 thì 1+ 3 + 4 + x + 0 = 8 + x chia hết cho 9

  =>x=1

  +)Nếu y=5

  =>134xy=134x5

  Để 134x5 chia hết cho 9 thì 1 + 3 + 4 + x + 5 = 13 chia hết cho 9

  =>x = 5

  Vậy y = 0 thì x = 1 hoặc y = 5 thì x = 5

  2) 1x8y2 chia hết cho 4 và 9

  1x8y2 chia hết cho 4 <=>y2 chia hết cho 4 <=>y={1;5;9}

  y=1=>1x812 chia hết cho 9<=>(1+x+8+1+2) chia hết cho 9

  <=>12+x chia hết cho 9 <=>x=6

  y=5=>1x852 chia hết cho 9<=>(1+x+8+5+2) chia hết cho 9

  <=>16+x chia hết cho 9 <=>x=2

  y=9=>1x892 chia hết cho 9<=>(1+x+8+9+2) chia hết cho 9

  <=>20+x chia hết cho 9 <=>x=7

   

   
    bởi Nguyễn Cường 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1