Tìm x nguyên để 21 chia hết cho x+7

bởi nguyen bao anh 12/11/2018

tìm các giá trị nguyên của x để:

a/ 21 chia hết cho x+7

b/ -55 chia hết cho (x+2)

c/ 2x chia hết cho x-1.

GIÚP MIK VỚI!!!!!!

Câu trả lời (1)

 • a/ \(21⋮x+7\)

  \(\Leftrightarrow x+7\inƯ\left(21\right)\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+7=1\\x+7=21\\x+7=-1\\x+7=-21\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-6\\x=14\\x=-8\\x=-28\end{matrix}\right.\)

  Vậy ...

  b/ \(-55⋮x+2\)

  \(\Leftrightarrow x+2\inƯ\left(-55\right)\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+2=-1\\x+2=1\\x+2=-55\\x+2=55\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-3\\x=-1\\x=-57\\x=53\end{matrix}\right.\)

  Vậy ...

  c/ \(2x⋮x-1\)

  \(\Leftrightarrow x-1\inƯ\left(2x\right)\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=1\\x-1=-1\\x-1=2x\\x-1=-2x\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=0\\x=-1\\x=\dfrac{1}{3}\end{matrix}\right.\)

  Vậy ...

  bởi lê sỹ tuan 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan