ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x, biết [(3x+8):2]-6=x

Tìm x biết :

[(3x + 8) : 2] - 6 = x

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • [(3x + 8) : 2] - 6 = x

  (3x + 8) : 2=x+6

  3x + 8=(x+6).2

  3x+8=x.2+12

  x=4(Bớt cả 2 vế đi 2x và 8 đơn vị)

  Vậy x =4

    bởi vuong thi dung 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Trên quãng đường AB, ô tô đi từ A và xe máy đi từ B. Ô tô đi từ A đến B mất 1 giờ, xe máy đi từ B đến A mất 3 giờ.
  a)Nếu đi cùng chiều, ô tô đuối theo xe máy thì sẽ gặp nhau sau bao nhiêu thời gian?
  b)Nếu đi ngược chiều thì 2 xe gặp nhau sau bao nhiêu thời gian?

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • [13.3x-2-3x]chia 2 =162

  26/12/2018 |   2 Trả lời

 • Cho A =\(\dfrac{100^{2007}+1}{100^{2008}+1}\) và B = \(\dfrac{100^{2006}+1}{100^{2007+1}}\).Hãy so sánh A và B

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Số nguyên y thỏa mãn \(\dfrac{y-5}{7-y}\)=\(\dfrac{2}{-3}\)

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 16.4* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 28)

  Số 4 có thể là ước chung của hai số \(n+1\) và \(2n+5,\left(n\in\mathbb{N}\right)\) không ?

  25/09/2018 |   1 Trả lời

 • Chứng tỏ

  \(\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{4^2}+...+\dfrac{1}{100^2}< 1\)

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • tìm x y thuộc n biết (x-1)(y+3)=6

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • 75/100 + ( 2x-1/3 )^2 = 1

  Giúp nha mai hk roy

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Học kì 1, số học sinh giỏi của lớp 6A bằng 3https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.2 số học sinh khá. Sang học kì II, số học sinh giỏi tăng thêm 6 học sinh ( số học sinh cả lớp không thay đổi ), nên số học sinh giỏi gấp 4 lần học sinh khá. Tính số học sinh lớp 6A.

  26/12/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 16.3* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 28)

  Tìm ước chung của hai số \(n+3\) và \(2n+5\) với \(n\in\mathbb{N}\) ?

  25/09/2018 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1