Tìm x biết 3^x.3^2=243

bởi Mai Trang 22/09/2018

So sánh:

a) 2711 và 818

b) 6255 và 1257

c) 32.n và 23.n

d) 2918 và 7913

e) 339 và 1121

Tìm các số tự nhiên x biết:

a) 2x . 4 = 128

b) (2x - 1)3 = 125

c) (4x + 1)5 – 123 = 3002

d) (3x - 2)4 + 29 = 227

e) 3x . 3 . 32 = 243

Câu trả lời (1)

 • 2. tìm x

  a. \(2^x.4=128\)

  \(2^x=128:4=32=2^5\)

  \(\Rightarrow x=5\)

  Vậy...

  b. \(\left(2x-1\right)^3=125\)

  \(\left(2x-1\right)^3=5^3\)

  \(\Rightarrow2x-1=5\)

  \(\Rightarrow2x=5+1=6\)

  \(\Rightarrow x=6:2=3\)

  Vậy x = 3

  c. \(\left(4x+1\right)^5-125=3002\)

  \(\left(4x+1\right)^5=3002+123=3125=5^5\)

  \(\Rightarrow4x+1=5\)

  \(\Rightarrow4x=5-1=4\)

  \(\Rightarrow x=4:4=1\)

  Vậy x = 1

  d. \(\left(3x-2\right)^4+29=227\) => sai đề

  \(\left(3x-2\right)^4-29=227\)

  \(\left(3x-2\right)^4=227+29=256=4^4\)

  \(\Rightarrow3x-2=4\)

  \(\Rightarrow3x=4+2=6\)

  \(\Rightarrow x=6:3=2\)

  Vậy x = 2

  d. \(3^x.3.3^2=243\)

  \(3^x.3.3^2=3^5\)

  \(\Rightarrow3^{x+1+2}=3^5\)

  \(\Rightarrow x+1+2=5\)

  \(\Rightarrow x=5-1-2=2\)

  Vậy x = 2

  bởi Nguyễn Thanh 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan