YOMEDIA

Tìm x, biết 125-5.(x+4)=38

bởi Đào Thị Nhàn 19/01/2019

bai 1: thuc hien phep tinh a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52

b) 5 . 42 - 18 : 32

c) 2448 : [ 119 - ( 23 - 6 )

bai 2 : tim x , biet :

a) 125 - 5 ( x + 4 ) = 38

b) (3x - 24) . 73 - 2 . 74

c) 70 : x , 84 : x va x > 8

d) x : 12, x : 25 , x : 30 va 0 < x < 500

bai 3 : So hoc sinh khoi 6 cua mot truong khoang tu 200 den 400 khi xep hang 12 hang,15 hang 18 hang vua du . Tinh so hoc sinh do

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:a)<=>5(x+4) =125-38

  <=>5(x+4)=87

  <=>x+4=17,4

  <=>x=17,4-4=13.4

  b)<=> ( 3x – 24) . 73 = 2.74

  <=> (3x – 16) = 2.74 : 73

  <=> (3x – 16) =2.7

  <=>3x – 16 = 14

  <=> 3x = 30

  <=> x = 10

  c)=> xϵ​ ƯC (70, 84) và x > 8
  Ta có: 70 = 2. 5. 7 => ƯCLN( 70,84) = 2. 7 = 14
  84 = 22. 3. 7
  => ƯC (70, 84) = Ư(14) = { 1 ;2; 7; 14 }
  Vì x > 8 => x = 14

  d)=>xϵ​ BCNN (12, 25, 30) và 0 < x < 500
  
  =>BC(12,25,30)=B(300) = { 0; 300; 600; …}
  Vì 0 < x < 500
  => x = 300

  bởi Nguyen Thi Nhan 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>