ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x, biết 125-5.(x+4)=38

bai 1: thuc hien phep tinh a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52

b) 5 . 42 - 18 : 32

c) 2448 : [ 119 - ( 23 - 6 )

bai 2 : tim x , biet :

a) 125 - 5 ( x + 4 ) = 38

b) (3x - 24) . 73 - 2 . 74

c) 70 : x , 84 : x va x > 8

d) x : 12, x : 25 , x : 30 va 0 < x < 500

bai 3 : So hoc sinh khoi 6 cua mot truong khoang tu 200 den 400 khi xep hang 12 hang,15 hang 18 hang vua du . Tinh so hoc sinh do

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 2:a)<=>5(x+4) =125-38

  <=>5(x+4)=87

  <=>x+4=17,4

  <=>x=17,4-4=13.4

  b)<=> ( 3x – 24) . 73 = 2.74

  <=> (3x – 16) = 2.74 : 73

  <=> (3x – 16) =2.7

  <=>3x – 16 = 14

  <=> 3x = 30

  <=> x = 10

  c)=> xϵ​ ƯC (70, 84) và x > 8
  Ta có: 70 = 2. 5. 7 => ƯCLN( 70,84) = 2. 7 = 14
  84 = 22. 3. 7
  => ƯC (70, 84) = Ư(14) = { 1 ;2; 7; 14 }
  Vì x > 8 => x = 14

  d)=>xϵ​ BCNN (12, 25, 30) và 0 < x < 500
  
  =>BC(12,25,30)=B(300) = { 0; 300; 600; …}
  Vì 0 < x < 500
  => x = 300

    bởi Nguyen Thi Nhan 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1