ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm x, biết (11-x^2).(45-x^2) > 0

1, Tính tổng :

S = -1500 - { 5^3 . 2^3 - 11.[ 7^2 - 5.2^3 + 8(11^2 - 121 )]} . ( -2)

2, Bỏ dấu ngoặc rồi thu gọn biểu thức:

a, A= ( a + b ) - ( a - b ) + ( a - c ) - ( a + c )

b, B= ( a + b - c ) + ( a - b + c ) - ( b + c - a ) - ( a- b - c )

3, Tìm x, biết :

a, (-12 + x ) ( x - 9 ) < 0

b, ( 11 - x^2 ) ( 45 - x^2 ) > 0

4, Tìm x thuộc Z , biết :

a, ( 2x + 5 ) . ( x - 4 ) = 0

b, ( x^2 - 1 ) . ( x - 3 ) = 0

c, ( 36 - x^2 ) . ( x^2 - 3 ) = 0

d, x(|x| + 1 ) = 0

5, Tìm các cặp số nguyên x, y thỏa mãn:

a, ( 2x + 2 ) ( 2y - 1 ) = 23

b, ( x^2 - 1 ) ( 3y + 1 ) = 15

c, ( | x | + 1 ) ( y + 3 ) = -14

Các bn ráng giải hết giúp mk nha ! Bn nào giải hết mk tick cho

Thời gian từ bây giờ đến 11h30 nhé !

Tks các bn trc !!!

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 3.

  a, \(\left(-12+x\right)\left(x-9\right)< 0\)

  TH1:\(\left\{{}\begin{matrix}-12+x>0\\x-9< 0\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x>12\\x< 9\end{matrix}\right.\)(vô lý)

  TH2:\(\left\{{}\begin{matrix}-12+x< 0\\x-9>0\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x< 12\\x>9\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow9< x< 12\)

  Vậy \(9< x< 12\) thì thỏa mãn đề

  b, \(\left(11-x^2\right)\left(45-x^2\right)>0\)

  TH1:\(\left\{{}\begin{matrix}11-x^2>0\\45-x^2>0\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x^2< 11\\x^2< 45\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x< \sqrt{11}\\x< \sqrt{45}\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow x< \sqrt{11}\)

  TH2:\(\left\{{}\begin{matrix}11-x^2< 0\\45-x^2< 0\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x^2>11\\x^2>45\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x>\sqrt{11}\\x>\sqrt{45}\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow x>\sqrt{45}\)

  Vậy \(x< \sqrt{11}\) hoặc \(x>\sqrt{45}\)

    bởi Hoàng Dung 13/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1