Tìm thừa số tận cùng của 172^123

bởi Bánh Mì 21/01/2019

Bài 1 . Tìm chữ số tận cùng của các lũy thừa :

a) 172123

b) 243203

c) 1791

d) 38381

e) 81613

f) 219423

Bài 2 Tìm x ϵ N để

a) 3x + 3x+1 = 36

b) 2x + 2x+1 + 2x+2 + 2x+3 = 120

c) 5x+ 5x-3= 3150

Bài 3 . Tìm n ϵ N để

n + 3 và n + 120 đều là số chính phương

Câu trả lời (1)

 • a) 172123=(1724)30.1723

  Ta thấy 1724 có tận cùng bằng 6 => (1724)30 có tận cùng bằng 6

  1723 có tận cùng bằng 8

  => 172123 có tận cùng bằng 8

  Mình giải một dạng thôi ;

  2) \(3^x+3^{x+1}=36\\ \Rightarrow3^x\left(1+3\right)=36\\ \Rightarrow3^x=9\\ \Rightarrow x=2\)

  b) \(2^x\left(1+2+2^2+2^3\right)=120\\ \Rightarrow2^x=8\\ \Rightarrow x=3\)

  c) Khó

   

  bởi Võ Trần Vân Anh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan