Tìm số tự nhiên x biết 4 - ( 3^3 + 3 ) = x + ( 13 - 5^2 )

bởi Pé Heo 02/12/2018

4 - ( 3^3 + 3 ) = x + ( 13 - 5^2 )

Câu trả lời (5)

 • 4 - (33 +3) = x +( 13 - 52 )

  <=> 4 - (27 +3)= x + ( 13 - 25)

  <=> - 26 = x - 12

  <=> -26 + 12 = x

  <=> - 14 =x

  vậy x= - 14

  bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 02/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 4 - (33 + 3) = x + (13 - 52)

  4 - (27 + 3) = x + (13 - 25)

  4 - 30         = x + 13 + (-25)

  4 + (-30)    = x + 13 + (-25)

  (-26)          = x + 13 + (-25)

  => x + 13 + (-25) = (-26)

       x + 13             = (-26) - (-25)

       x + 13             = (-1)

       x                     = (-1) - 13

       x                     = (-14)

  Vậy x = -14

       ~ Like cho mình nha ~

  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan