ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số nguyên x biết 9 – 25 = (7 – x) – (25 + 7)

T

Bài 104: Tìm số nguyên x, biết:

9 – 25 = ( 7 – x) – ( 25 + 7 )

Bài 107: Tính các tổng sau một cách hợp lý:

a) 2575 + 37 – 2576 – 29

b) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

Bài 108: Tính nhanh:

a) – 7624 + ( 1543 + 7624 )

b) ( 27 – 514 ) – ( 486 – 73 )

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • 106.
  \(9-25=\left(7-x\right)-\left(25+7\right)\)
  \(-16=\left(7-x\right)-32\)
  \(\left(7-x\right)-32=-16\)
  \(7-x=-16+32\)
  \(7-x=16\)
  \(-x=16-7\)
  \(-x=9\)
  \(x=-9\)
  \(\text{Vậy }x=-9\)

  107. a) 2575 + 37 – 2576 – 29 = ( 2575 – 2576 ) + ( 37 – 29 ) = -1 + 8 = 7

  b) 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

  = ( 34 – 14 ) + ( 35 – 15 ) + ( 36 – 16 ) + ( 37 – 17 )

  = 20 + 20 + 20 + 20 = 80
  108.

  a) – 7624 + ( 1543 + 7624 )
  = -7624 + 1543 + 7624
  = (-7624 + 7624)+1543
  = 0 + 1543
  = 1543

  b) ( 27 – 514 ) – ( 486 – 73 )
  = 27 - 514 - 486 + 73
  = (27 + 73) - (514 + 486)
  = 100 - 1000
  = -900


    bởi Mạnh Alvin 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 95: Tìm số nguyên x, biết:

  11 – ( 15 + 11) = x – ( 25 – 9)

  Bài 96: Tìm số nguyên x, biết:

  a) 2 – x = 17 – ( -5)

  b) x – 12 = (-9) – 15

  Bài 97: Tìm số nguyên a, biết:

  a) | a |=7

  b) |a + 6|=0

    bởi Lê Nhật Minh 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 95:

  11-(15+11)=x-(25-9)

  11-26=x-16

  -15=x-16

  x=-16+15

  x=-1

  Vậy x=-1

  Bài 96:

  a) 2-x=17-(-5)

  2-x=22

  x=2-22

  x=-20

  Vậy x=-20

  b)x-12=(-9)-15

  x-12=-24

  x=-24+12

  x=-12

  Vậy x=-12

    bởi lưu đức mạnh 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1