ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số bị chia và số chia biết nếu xóa đi 1 chữ số ở sbc và sc thì thương bằng 2

Bài 1: Tìm 1 STN, biết nếu viết thêm chữ số 7 vào bên phải số đó thì được số mới lớn hơn số đã cho là 610 đơn vị.

Bài 2: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta dược số mới gấp 25 lần số cần tìm.

Bài 3: Khi chia 1 STN gồm 3 chữ số như nhau cho 1 STN gồm 3 chữ số như nhau, ta được thương là 2 và còn dư. Nếu xóa 1 chữ số ở số bị chia và 1 chữ số ở số chia thì thương của phép chia bằng 2 nhưng số dư giảm hơn trước là 100 đơn vị. Tìm số bị chia và số chia.

Các bạn giúp mình nha !!! các bạn làm được 1 bài thui cũng được (nhưng bài mik cần nhất là bài 3)

Cảm ơn bạn trước nha...!!!

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 3: Gọi số bị chia ban đầu là , => số bị chia mới là

  Số chia ban đầu là , => số chia mới

  Số dư của phép chia ban đầu là r, => số dư của phép chia mới là (r-100)

  Theo đề ra, ta có:
  \(\overline{aaa} = 2\;.\;\overline{bbb} + r \) (1)

  \(\overline{aa} = 2\;.\;\overline{bb} + r - 100 \) (2)

  Lấy (1) trừ (2) ta có: \(a*100 = b*200 +100\) => \(a = b*2 + 1\)

  Ta thấy \(b*2+1\) là số lẻ => \(a=\left\{1;3;5;7;9\right\}\)

  Xét các trường hợp:

  • a = 1 thì b = (1-1)/2 = 0 (loại do b=0 thì số chia là 0, Không tồn tại phép chia)
  • a = 3 thì b = (3-1)/2 = 1 (loại vì 333 chia hết cho 111)
  • a = 5 thì b = (5-1)/2 = 2 (chọn)
  • a = 7 thì b = (7-1)/2 = 3 (chon)
  • a = 9 thì b = (9-1)/2 = 4 (chọn)

  Vậy ta có các cặp số bị chia, số chia {\(\overline{aaa}\), \(\overline{bbb}\)} thỏa mãn đề bài là: {555; 222}, {777; 333}, {999; 444}

    bởi Nguyễn Thành 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1