Tìm n để 2n+1 là ước của 18

bởi Anh Trần 09/10/2018

tìm n để 2n+1 là ước của 18

Câu trả lời (3)

 • (2n+1)\(\inƯ\left(18\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm6;\pm9;\pm18\right\}\)

  ta có bảng sau

  2n+1 -18 -9 -6 -3 -2 -1 1 2 3 6 9 18
  2n -19 -10 -7 -4 -3 -2 0 1 2 5 8 19
  n \(-\dfrac{19}{2}\) -5 \(-\dfrac{7}{2}\) -2 \(-\dfrac{3}{2}\) -1 0 \(\dfrac{1}{2}\) 1 \(\dfrac{5}{2}\) 4 \(\dfrac{19}{2}\)

  vậy....

  bởi Phạm Xuân 09/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tìm n để n+11 chia hết cho n-4

  bởi thu hằng 10/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vì n+11\(⋮\)4

  \(x-4⋮4\)

  =>n+11-(n-4)\(⋮n-4\)

  =>15\(⋮n-4\)

  =>\(n-4\inƯ\left(15\right)=\left\{\pm1;\pm3;\pm5;\pm15\right\}\)

  ta có bảng sau

  n-4 -1 1 -3 3 -5 5 -15 15
  n 3 5 1 7 -1 9 -11 19
  tm tm tm tm tm tm tm tm

  vậy...

  bởi Hoàng Yến Trần 10/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan