YOMEDIA

Tìm các chữ số a,b để C=2a3b chia hết 2, 5 và 9

bởi Lê Văn Duyệt 22/01/2019

Tìm các chữ số a,b:

 1. C=2a3b chia hết 2,5 và 9
 2. a-b=6 và 4a7+1b5 chia hết cho 9
ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1, Vì : \(\overline{2a3b}⋮2,5\Rightarrow b=0\)

  Ta có : \(\overline{2a30}⋮9\)

  \(\left(2+a+3+0\right)⋮9\)

  \(\Rightarrow\left(5+a\right)⋮9\)

  \(\Rightarrow9+\left(a-4\right)⋮9\)

  Mà : \(9⋮9\Rightarrow a-4⋮9\)

  => a - 4 = 0

  => a = 0 + 4

  => a = 4

  Vậy a = 4 ; b = 0

  2, Ta có : \(\begin{cases}a-b=6\\11+a+6+b⋮9\end{cases}\) \(\Leftrightarrow\) \(\begin{cases}a-b=6\\17+a+b⋮9\end{cases}\)

  a + b - 1 \(⋮\)9

  Mà : \(0< a+b\le18\Rightarrow0< a+b-1\le17\)

  \(\Rightarrow a+b-1=9\Rightarrow a+b=10\)

  Mà : \(a-b=6\)

  \(\Rightarrow\begin{cases}a=8\\b=2\end{cases}\)

  Vậy a = 8 ; b = 2

  bởi Trần Hằng Nga 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA