ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm a, b biết a-b=7 và BCNN(a,b)=140

a - b = 7 và BCNN ( a , b ) = 140

giai ro rang nhe thanhs cac ban

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Giải:

  Đặt \(ƯCLN\)\(\left(a;b\right)=d\)

  Vậy ta có:

  \(\Rightarrow a=dm;b=dn\) (\(m>n\)\(a-b\) là số nguyên dương)

  \(\Rightarrow a-b=dm-dm=d\left(m-n\right)=7=7.1=1.7\)

  Với \(d=7\RightarrowƯCLN\)\(\left(a;b\right)=7\)

  Mà:

  \(a.b=ƯCLN\)\(\left(a;b\right);BCNN\left(a;b\right)\Rightarrow a.b=7.140=980\)

  Khi đó:

  \(a=7m;b=7n\Rightarrow a.b=7m.7n=49.m.n=980\)

  \(\Rightarrow n.n=20=5.4=10.2\)

  \(\Leftrightarrow\left[\begin{matrix}m=5;n=4\Rightarrow a=7.5=35;b=7.4=28\\m=10;n=4\Rightarrow a=7.10=70;b=7.2=14\end{matrix}\right.\)

  Với \(d=1\RightarrowƯCLN\)\(\left(a;b\right)=1\Rightarrow a.b=1.140=140\)

  Khi đó:

  \(a=1m=m;b=1n=n\)

  \(\Rightarrow a.b=m.n=140\Rightarrow m.n=140.1=35.4=28.5=70.2\)

  \(\Leftrightarrow a.b=140.1=35.4=28.5=70.2\)

  Đó chính là các giá trị \(a;b\) thỏa mãn

    bởi Lê Văn Phong 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1