ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tìm 2 số tự nhiên a, b biết a.b=180 và BCNN(a,b)=60

Tìm 2 số tự nhiên a, b biết :

a.b=180 và BCNN(a,b)=60

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • Ta có :

  \(ƯCLN\left(a,b\right)=\left(a.b\right):BCNN\left(a,b\right)=180:60=3\)

  \(ƯCLN\left(a,b\right)=3\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=3.a_1\\b=3.b_1\\ƯCLN\left(a,b\right)=1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow a.b=3.a_1.3.b_1=180\)

  \(3.3.a_1.b_1=180\)

  \(9.a_1.b_1=180\)

  \(\Rightarrow a_1.b_1=20\) \(\left(ƯCLN\left(a_1,b_1\right)=1\right)\)

  Ta có bảng :

  \(a\) \(a_1\) \(b_1\) \(b\) \(Đk\) \(a,b\in N\)
  \(3\) \(1\) \(12\) \(60\) \(TM\)
  \(12\) \(4\) \(3\) \(15\) \(TM\)
  \(60\) \(20\) \(1\) \(3\) \(TM\)
  \(15\) \(5\) \(4\) \(12\) \(TM\)

  Vậy cặp giá trị \(\left(a,b\right)\) cần tìm là :

  \(\left(3,60\right);\left(12,15\right);\left(60,3\right);\left(15,12\right)\)

  ~ Chúc bn học tốt ~

    bởi Ngo Xuan Ha 30/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  

  (3,60);(12,15);(60,3);(15,12)

   

    bởi Lê Thanh Ngọc 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1