ON
ADMICRO
VIDEO

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho \(6, 7, 9\) được số dư theo thứ tự là \(2, 3, 5.\)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi a là số chia cho \(6\) dư \(2,\) chia cho \(7\) dư \(3,\) chia cho \(9\) dư \(5.\)

  Do đó \((a-2)\,\vdots\,6\) nên \((a-2+6)\,\vdots\,6\) hay \((a+4)\,\vdots\,6\)

  \((a-3)\,\vdots\,7\) nên \((a-3+7)\,\vdots\,7\) hay \((a+4)\,\vdots\,7\)

  \((a-5)\,\vdots\,9\) nên \((a-5+9)\,\vdots\,9\) hay \((a+4)\,\vdots\,9\)

  Suy ra \(a + 4\) chia hết cho \(6, 7, 9.\)

  Để \(a\) nhỏ nhất thì \(a + 4 = BCNN\,(6, 7, 9) \)

  Ta có: \(6=2.3;7=7;\)\(9=3^2\)

  Nên \(BCNN(6;7;9)=2.3^2.7\)\(=126\)

  Suy ra \(a+4=126\) nên \(a=126-4=122\)

  Vậy \(a = 122.\)

    bởi Lê Vinh 29/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1