ADMICRO
VIDEO

Thực hiện tìm số tự nhiên n lớn nhất có 3 chữ số sao cho n chia 8 dư 7, chia 31 dư 28.

Thực hiện tìm số tự nhiên n lớn nhất có 3 chữ số sao cho n  chia 8  dư 7, chia 31  dư 28.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Vì n chia 8 dư 7 nên (n−7) ⋮ 8 (n > 7)
  ⇒ n = 8a + 7 với a ∈ N ⇒ (n+1) ⋮ 8

  Vì n chia 31 dư 28 nên (n−28) ⋮ 31 (n > 28) ⇒ n = 31b + 28 (b ∈ N)
  ⇒ (n+3) ⋮ 31
  Vì 64 ⋮ 8 nên (n+1+64) ⋮ 8 hay (n+65) ⋮ 8 (1)
  Vì 62 ⋮ 31 ⇒ (n+3+62) ⋮ 31 hay (n+65)⋮31 (2) 
  Từ (1) và (2) ⇒ (n+65) ⋮ BCNN(8;31)
  ⇒ (n+65) ⋮ 248
  ⇒ n = 248k − 65 (k∈N∗)
  Với k=1 ⇒ n = 248.1−65 = 183
  Với k=2 ⇒ n = 248.2−65 = 431
  Với k = 3 ⇒ n = 248.3−65 = 679
  Với k = 4 ⇒ n = 248.4−65 = 927
  Với k = 5 ⇒ n = 248.5−65 = 1175 (loại) 
  Vì n là số lớn nhất có 3 chữ số nên n = 927.

    bởi Nguyễn Thủy Tiên 12/08/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON