YOMEDIA
ZUNIA12

Tập hợp ƯC(6, 15) có bao nhiêu phần tử? A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

Ví dụ 1: Tập hợp ƯC(6, 15) có bao nhiêu phần tử?

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Ví dụ 2: ƯCLN của 12 và 18 là:

A. 1

B. 3

C. 6

D. 2

Ví dụ 3: Điền chữ (thuộc, không thuộc) thích hợp vào chỗ chấm

a) 3....... ƯC(12; 18)

b) 9....... ƯC(12; 18)

c) 2....... ƯC(4; 8; 12)

d) 4....... ƯC(12; 15; 18)

Ví dụ 4: Tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn 60 : x ; 48 : x và x > 5 là

A. {1; 2; 3; 4; 6; 12}

B. {1; 2; 3; 4}

C. {2; 3; 4}

D. {1; 2; 3}

Ví dụ 5: Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn x ƯC(42; 70) và x > 2?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Ví dụ 6: Trong các phân số 28 18 125

                                       42 35 175

Có bao nhiêu phân số tối giản?

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Dạng 2: Bài toán thực tế

Ví dụ 7: Cô giáo muốn chia 16 bút bi, 24 quyển vở thành một số phần thưởng như nhau. Cô giáo có bao nhiêu cách chia để mỗi phần thưởng có số bút bi và số quyển vở bằng nhau, số phần thưởng lớn hơn 2? A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Ví dụ 8: Học sinh khối lớp 6 có 195 bạn nam và 117 bạn nữ tham gia lao động. Thầy phụ trách muốn chia thành các tổ sao cho số bạn nam và nữ trong mỗi tổ đều bằng nhau. Có thể chia được nhiều nhất mấy tổ?

A. 13

B. 9

C. 39

D. 3

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • 1,A

  2,C

  3,a) thuộc

     b) không thuộc

     c) thuộc

     d) không thuộc

   

    bởi lê lê 03/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON