ON
ADMICRO
VIDEO

Một số sách khi xếp thành từng bó \(10\) cuốn, \(12\) cuốn, \(15\) cuốn, \(18\) cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ \(200\) đến \(500.\) Tính số sách.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi \(m \,(m ∈ N^*)\) là số sách cần tìm

  Vì xếp thành từng bó \(10\) cuốn, \(12\) cuốn, \(15\) cuốn, \(18\) cuốn đều vừa đủ bó nên số sách \(m ∈ BC\, (10;\,12;\,15;\,18)\)

  Ta có: \( 10 = 2.5\)           

  \(12 = {2^2}.3\)

  \(15 = 3.5 \)                     

  \(18 = {2.3^2}\)

  BCNN \( (10;12;15;18) \) \(= {2^2}{.3^2}.5 = 180\)

  BC \((10;12;15;18) =B(180)\) \(= \{ 0; 180; 360; 540;...\} \)

   Vì số sách trong khoảng từ \(200\) đến \(500\) nên \(m = 360\)

  Vậy có \(360\) cuốn sách.

    bởi Hoa Lan 29/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1