ON
ADMICRO
VIDEO

Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng \(2,\) hàng \(3,\) hàng \(4,\) hàng \(5\) đều thừa \(1\) người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ \(100\) đến \(150.\)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi \(m\) (\(m ∈\mathbb N^*\) và \(100 ≤ m ≤ 150\)) là số đội viên của liên đội.

  Vì xếp hàng \(2,\) hàng \(3,\) hàng \(4,\) hàng \(5\) đều thừa \(1\) người nên:

  \((m – 1)\, ⋮\, 2;\) \((m – 1)\, ⋮\, 3;\) \((m – 1) \,⋮\, 4;\) \((m – 1) \,⋮\, 5\)

  Suy ra: \((m -1) ∈ BC(2,\,3 ,\,4,\,5)\)

  Ta có: \(2 = 2;\)  \(3 = 3\);

  \(4 = {2^2};\)  \(5 = 5\)

  \(BCNN\, (2,3,4,5) = {2^2}.3.5 = 60\)

  \(BC (2 ,3 ,4 ,5) =B(60)\)\(= \left\{ {0;60;120;180; ...} \right\}\) 

  Hay \((m -1)\)\(  ∈ \left\{ {0;60;120;180; ...} \right\}\) 

  Vì \(100 ≤ m ≤ 150\) nên \(m-1=120\)

  suy ra \(m = 120 + 1 = 121\)

  Vậy liên đội có \(121\) thành viên.

    bởi Lam Van 29/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1