ON
ADMICRO
VIDEO

Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp với nhau, bánh xe \(I\) có \(18\) răng cưa, bánh xe \(II\) có \(12\) răng cưa. Người ta đánh dấu “x” vào hai răng cưa khớp với nhau. Hỏi mỗi bánh xe phải quay ít nhất bao nhiêu răng cưa để hai răng cưa đánh dấu ấy khớp lại với nhau ở vị trí giống lần trước? Khi đó mỗi bánh xe đã quay bao nhiêu vòng?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi \(m\) \((m ∈ N^*)\) là số răng cưa cần phải tìm.

  Ta có: \(m \,⋮ \,12\) và \(m\, ⋮\, 18\)

  Vì \(m\) nhỏ nhất nên \(m\) là \(BCNN \,(12;18)\)

  Ta có: \(12=2^2.3;\)        \(18=2.3^2\)

  BCNN \((12; 18) =\) \({2^2}{.3^2} = 36\)

  Vậy mỗi bánh xe phải quay ít nhất \(36\) răng cưa để hai răng cưa được đánh dấu “x” khớp với nhau lần nữa. Khi đó:

  - Bánh xe thứ nhất quay được:

  \(36 : 18 = 2\) (vòng)

  - Bánh xe thứ hai quay được:

  \(36 : 12 = 3\) (vòng)

    bởi Huong Duong 29/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1