ON
YOMEDIA
VIDEO

Góc bOx là góc gì biết Ob là tia phân giác của góc aOz và xOy=60 độ?

1) cho 2 goc ke bu xoy va yoz biet xoy= 60 *

a) tinh so do goc yoz

b) goi oa la tia phan giac cua goc yoz, ob la tia phan giac cua goc aoz . goc box la goc gi ?

giai thich vi sao?

2) cho goc xoy = 120 * ve oz la tia doi cua tia ox ve tia ot tren cung mot nua mat phang bo chua tia ox sao cho goc zot = 130 *

a) tinh so do goc yoz

b) chung minh tia oy nam giua hai tia oz,ot

c) tính số đo góc xot

3) cho 2 goc ke bu xoy , yoz biet goc xoy= 140*

a) tinh so do goc yoz

b) ve tia phan giac ot cua goc xoy tinh so do goc xot, zot

4) cho goc bet xoy . ve tia oz sao cho goc xoz = 70*

a) tinh goc zoy

b) tren nua mat phang bo ox chua oz ve tia ot sao cho xot = 140*. chung to tia oz la tia phan giac cua goc xot

cac ban lam nhanh cho minh nhe cam on

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) a. vì xoy và yoz là hai góc kề bù

  -> xoy + yoz = 180*

  -> 60* + yoz = 180*

  -> yoz = 180* - 60* = 120*

  b) tia oa là tia p.g của aoz

  -> yoa = aoz = 1/2aoz -> 120* . 1/2 = 60*

  ob là tia p.g của aoz -> aob = boz = 1/2 aoz -> 60* . 1/2 = 30*

  vì box và boz là 2 góc kề bù

  -> box + boz = 180*

  -> box + 30* = 180*

  -> box = 180* - 30* = 150*

  vì box = 150* -> box là góc tù

  2) a. vì xoy và yoz là 2 góc kề bù

  -> xoy + yoz = 180*

  -> 120*+ yoz= 180*

  -> yoz = 180*-120* = 60*

  b. trên nửa mp bờ chứa tia oz có zoy < zot ( 60*<130* )

  -> tia oy nằm giữa 2 tia oz và ot

  c. vì xot và toz là 2 góc kề bù

  -> xot + toz = 180*

  -> xot + 130* = 180*

  -> xot = 180*-130*=50*

  3) a. vì xoy và yoz là 2 góc kề bù

  -> xoy + yoz = 180*

  -> 140*+ yoz= 180*

  -> yoz = 180*-140*=40*

  b. tia ot là tia p.g của xoy => xot =toy = 1/2 xoy => 140*.1/2=70*

  vì xot và zot là 2 góc kề bù

  ->xot + zot = 180*

  ->70* + zot = 180*

  ->zot = 180*-70*=110*

  4) a. vì xoz và zoy là 2 góc kề bù

  ->xoz + zoy = 180*

  -> 70*+ zoy= 180*

  -> zoy = 180*-70*=110*

  b. trên nửa mp bờ ox có xoz < xot ( 70*< 140*)

  => tia oz nằm giữa 2 tia ox và ot (1)

  -> xoz +zot=xot

  -> 70* + zot = 140*

  -> zot = 140* - 70* = 70*

  => xoz = zot (= 70*) ( 2 )

  từ (1) và (2) => tia oz là tia p.g của xot

  like cho mk nhéokoaoa

    bởi Tran Bui Anh Tuan 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1