ON
YOMEDIA
VIDEO

Có tất cả bn đường thẳng từ 4 điểm A, B, C, D ko có điểm nào thẳng hàng?

Lấy bốn điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Dó là những đường thẳng nào?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • A B C D

  Qua điểm A và mỗi điểm B,C,D có ba đường thằng là AB, AC,AD. Qua điểm B  và mỗi điểm C,D có hai đường thẳng là BC,BD(Không qua A). Qua điểm C và D còn lại có một đường thẳng CD(không đi qua A,B).

  Chú ý: có thể  trình bày ngắn gọn như sau : với  4 điểm A,B,C,D thì có 6 đường thẳng AB,AC,AD,BC,BD,CD.

  Lưu ý: Ta có thể chứng minh được: với n điểm , trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng thì số đường thẳng kẻ được là: ;;;;;;công thức;;;;;; đường thẳng.

  Dựa vào công thức trên , ta có bải toán đảo: cho trước một số điểm trong đó không có ba điểm  nào thẳng hàng. vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điẻm. Biết số đường thẳng vẽ được là 6. Hỏi tất cả có bao nhiêu điểm  cho trước.

    bởi Nguyễn Đinh Việt 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1