ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Chứng tỏ rằng nếu abc chia hết cho 8 thì 4a + 2b+c chia hết cho 8?

a) Chứng tỏ rằng nếu abc chia hết cho 8 thì 4a + 2b+c chia hết cho 8 . 

b) Cho biết a-5b chia hết cho 17 ( a, b là các số tự nhiên ) . Chừng minh rằng 10a + b cũng chia hết cho 17 

c) cho biết 2b =3a chia hết cho 17 ( a,b là các số tự nhiên ) . Chứng minh rằng 9a + 5b cũng chia hết cho 17 

( Bài giải rõ ràng ra nhé đừng ghi nguyên kết quả ra thôi nhé ! )  

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (18)

 
 
 
 • chịu

    bởi ngô tua 27/08/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • nếu 4a + 5b chia hết cho 23 (1)


  (1)  (7a + 3b) + (4a + 5b) = (11a + 8b) chia hết cho 23 (2)


  (1)  (7a + 3b) - (4a + 5b) = (3a - 2b) chia hết cho 23

   (3a - 2b).4 chia hết cho 23  (12a - 8b) chia hết cho 23

  (3) lấy (2) + (3) = 23a chia hết cho 23 (đúng a∀a)


  Vậy 4a + 5b chia hết cho 23

    bởi Đinh Trí Dũng 29/08/2020
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • nếu 4a + 5b chia hết cho 23 (1)

  (1) ⇒⇒ (7a + 3b) + (4a + 5b) = (11a + 8b) chia hết cho 23 (2)

  (1) ⇒⇒ (7a + 3b) - (4a + 5b) = (3a - 2b) chia hết cho 23

  ⇒⇒ (3a - 2b).4 chia hết cho 23 ⇔⇔ (12a - 8b) chia hết cho 23 (3)

  lấy (2) + (3) = 23a chia hết cho 23 (đúng ∀a∀a)

  Vậy 4a + 5b chia hết cho 23

    bởi duc anh 31/08/2020
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • blablabla

    bởi rgsdtg dsfgfg 03/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chiu

    bởi Hoang Thi Thao Duyen 09/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 7749

    bởi Hoang Thi Thao Duyen 09/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ok

    bởi Hô Tuyêt 11/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  chị

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ko

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  biết

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  nha

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  em

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  yêu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  angelangelangel

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mail                                               

    bởi Nguyễn Nguyên Thảo 12/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nếu 4a + 5b chia hết cho 23 (1)(1) ⇒⇒ (7a + 3b) + (4a + 5b) = (11a + 8b) chia hết cho 23 (2)(1) ⇒⇒ (7a + 3b) - (4a + 5b) = (3a - 2b) chia hết cho 23⇒⇒ (3a - 2b).4 chia hết cho 23 ⇔⇔ (12a - 8b) chia hết cho 23 (3)lấy (2) + (3) = 23a chia hết cho 23 (đúng ∀a∀a)Vậy 4a + 5b chia hết cho 23

    bởi Hoàng Huy 14/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • haha

    bởi hưng 2k8 01/01/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • như trên

    bởi Nguyễn Ngọc Bảo Trân 03/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nếu 4a + 5b chia hết cho 23 (1)

  (1) ⇒ (7a + 3b) + (4a + 5b) = (11a + 8b) chia hết cho 23 (2)

  ⇒ (3a - 2b).4 chia hết cho 23 ⇔ (12a - 8b) chia hết cho 23 (3) lấy (2) + (3) = 23a chia hết cho 23

  Vậy 4a + 5b chia hết cho 23

    bởi Bùi Văn Quân 11/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1