ON
YOMEDIA

ngô tua's Profile

ngô tua

ngô tua

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 51
Điểm 145
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (55)

Điểm thưởng gần đây (69)

  • ngô tua: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • ngô tua: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • ngô tua: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • ngô tua: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • ngô tua: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 10 tháng
  • ngô tua: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • ngô tua: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 10 tháng
  • ngô tua: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • ngô tua: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 10 tháng
  • ngô tua: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1