ON
YOMEDIA

Nguyễn Nguyên Thảo's Profile

Nguyễn Nguyên Thảo

Nguyễn Nguyên Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 30
Điểm 99
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (38)

 • Nguyễn Nguyên Thảo đã đặt câu hỏi: please .giúp mình nhé Cách đây 4 tháng

  1.Trong hai câu sau, câu nào đúng ? Câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ ?

  a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

  b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

  2.Chọn đoạn thẳng AB dài 24mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nói rõ cách vẽ.

  3.Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O. Trong số những câu trả lời sau thì câu nào sai, câu nào đúng?

  a. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O

  b. Hai đường thẳng xx’ và yy’ tạo thành với nhau 4 góc vuông

  c. Mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt

 • Nguyễn Nguyên Thảo đã đặt câu hỏi: giúp nha .YÊU Cách đây 4 tháng

  Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bằng 330.

   a/ Tính số đo góc NAQ.

  b/ Tính số đo góc MAQ.

  c/ Viết tên các cặp góc đối đỉnh.

  d/ Viết tên các cặp góc bù nhau

 • Nguyễn Nguyên Thảo đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x để A=\(2x-1 over x-1\) nguyên? Cách đây 4 tháng

  như trên

   

 • Nguyễn Nguyên Thảo đã đặt câu hỏi: giúp nha .YÊU Cách đây 4 tháng

  Bài tập 1. Em chép lại ít nhất 5 câu ca dao,  1 bài hát  ngợi ca tấm lòng cha mẹ dành cho con cái, con cái dành cho cha mẹ.

   

   Bài tập 2: Kể 1 lần mắc lỗi của bản thân đối với cha mẹ.

   

  Bài tập 3: Nêu cảm nhận của bản thân về đức hi sinh của cha mẹ đối với con cái.

 • Nguyễn Nguyên Thảo đã trả lời trong câu hỏi: Tính đạo hàm sinx.[tanx.(cotx . lnx )] ? Cách đây 4 tháng

  ???crying

 • Nguyễn Nguyên Thảo đã trả lời trong câu hỏi: Có bao nhiêu cách thực hiện việc này? Cách đây 4 tháng

  có thể hỏi dễ tí đc ko

 • Nguyễn Nguyên Thảo đã trả lời trong câu hỏi: Tính xác suất để số được chọn có 2 số chẵn 2 số lẻ? Cách đây 4 tháng

  ko biết ,khó quá

 • Nguyễn Nguyên Thảo đã kết bạn Hoàng Huy Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Nguyên Thảo đã trả lời trong câu hỏi: Tính thể tích khối chóp S.ABCD? Cách đây 4 tháng

  15/2

  cool

 • Nguyễn Nguyên Thảo đã trả lời trong câu hỏi: What time do you often go play? Cách đây 4 tháng

  in free time

Điểm thưởng gần đây (36)

 • Nguyễn Nguyên Thảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Nguyên Thảo: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Nguyên Thảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Nguyên Thảo: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Nguyên Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Nguyên Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Nguyên Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Nguyên Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Nguyên Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Nguyễn Nguyên Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng

 

1=>1