ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Chứng minh rằng nếu hai số nguyên dương có tổng bình phương chia hết cho 3 thì cả hai số đó chia hết cho 3

Câu 3. Chứng minh rằng nếu hai số nguyên dương có tổng bình phương chia hết cho 3 thì cả hai số đó chia hết cho 3

Câu 5. Chứng minh rằng ít nhất một trong ba phương trình sau đây có nghiệm

ax^2+2bx+c=0(1); bx^2+2cx+a=0(2); cx^2+2ax+b=0(3)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (14)

 
 
 
 • giả sử n^2+4n+2 chia hết cho 4 mà n không chia hết cho 4

  => n chia cho 4 dư a (0<a<4)

  =>n=4k+a

  => n^2+4n+2= 16k^2 +8ka +a^2 +16k+4a +2

  =>a^2+2 chia hết cho 4, mà 0<a<4 (vô lý do k số nào thỏa mãn)

  => giả thiết sai

  vậy nếu n^2 +4n+2 chia hết cho 4 thì n chia hết cho 4

    bởi Đinh Trí Dũng 29/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • yes

    bởi thái thái 30/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta biết rằng: mỗi số nguyên hoặc chia hết cho 3 hoặc chia cho 3 dư 1 hoặc 2.
  Nếu số tự nhiên chia hết cho 3 tức là n=3k thì bình phương của nó là 9k2 rõ ràng chia hết cho 3.
  Nếu n khi chia cho 3 dư 1 tức là n=3k+1 thì bình phương của nó là n2=3(3k2+2k)+1 khi chia cho 3 cũng dư 1.
  Nếu n khi chia cho 3 dư 2 tứ là n=3k+2 thì bình phương của nó là n2=3(3k2+4k+1)+1 khi chia cho 3 dư 1.
  Như vậy ta thấy, nếu một trong hai số không chia hết cho 3 thì bình phương của nó khi chia cho 3 sẽ dư 1, vì thế tổng các bình phương của hai số này khi chia cho 3 sẽ dư 1. Còn nếu cả hai đều không chia hết cho 3 thì tổng bình phương của chúng khi chia cho 3 sẽ dư 2.
  Vậy tổng các bình phương của hai số nguyên chỉ chia hết cho 3 trong trường hợp mỗi số chia hết cho 3.

    bởi B Ming_ 30/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bla

    bởi rgsdtg dsfgfg 03/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • uh

    bởi Hoang Thi Thao Duyen 09/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ok

    bởi Hô Tuyêt 11/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giống như trên

    bởi Hoàng Huy 14/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • làm giỏi hề

   

    bởi hưng 2k8 01/01/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • giả sử n^2+4n+2 chia hết cho 4 mà n không chia hết cho 4

  => n chia cho 4 dư a (0<a<4)

  =>n=4k+a

  => n^2+4n+2= 16k^2 +8ka +a^2 +16k+4a +2

  =>a^2+2 chia hết cho 4, mà 0<a<4 (vô lý do k số nào thỏa mãn)

  => giả thiết sai vậy nếu n^2 +4n+2 chia hết cho 4 thì n chia hết cho 4

    bởi Bùi Văn Quân 11/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1