Chứng minh AE=BF biết OE=OF=3cm

bởi Nguyễn Thị Lưu 03/01/2019

Bài 1:Cho đoạn thẳng AB = 4cm gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB , trên tia OA lấy điểm E , trên tia OB lấy điểm F sao cho OE = OF = 3cm , chứng tỏ AE = BF.

Bài 2:Trên tia Ox vẽ 2 điểm A và B sao cho OA = 2cm ; OB = 5cm , gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB:

a) Tính đoạn thẳng AB ; AM

b) Chứng tỏ A nằm giữa O và M.

Giúp mình nhé ! Thank you !!!

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:
  Ta có: Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB
  => OA = OB = \(\frac{AB}{2}\)
  Hay OA = OB = \(\frac{4}{2}\)= 2(cm)
  Mà: OB < OE (vì 2cm < 3cm)
  Nên: Điểm B nằm giữa O và F
  => OB + BF = OF
  Hay 2 + BF = 3
  => BF = 3 - 2 = 1(cm)
  Mà: OA < OE (vì 2cm < 3cm)
  Nên: Điểm A nằm giữa O và E
  => OA + AE = OE
  Hay 2 + AE = 3
  => AE = 3 - 2 = 1(cm)
  Vậy AE = BF (= 1cm)

  Bài 2:
  a. Tính AB; AM?
  Trên tia Ox, ta có OA < OB ( vì 2cm < 5cm)
  Nên: Điểm A nằm giữa O và B
  => OA + AB = OB
  Hay 2 + AB = 5
  => AB = 5 - 2 = 3(cm)
  Mà: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB
  => AM = MB = \(\frac{AB}{2\frac{ }{ }}\)
  Hay AM = MB = \(\frac{3}{2}\) = 1,5(cm)
  b. Chứng tỏ A nằm giữa O và M
  Ta có: MB < OB (vì 1,5cm < 5 cm)
  Nên: Điểm M nằm giữa O và B
  => OM + MB = OB
  Hay OM + 1,5 = 5
  => OM = 5 - 1,5 = 3,5(cm)
  Mà: OA < OM (vì 2cm < 3,5cm)
  Nên: Điểm A nằm giữa O và M

  bởi Do thi hoai 03/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan