Chứng minh 2a.(2a-1).....(3+a).(2+a).(1+a)=2^a

bởi Phạm Ngọc Hiếu 06/01/2019

1/CMR mọi số tự nhiên khác 0 thì a là

2a.(2a-1).....(3+a).(2+a).(1+a)=2a

2/tìm số tự nhiên n để:2n-1 và 2n+1 là hai số nguyên tố

3/tìm tất cả bộ 3 các số nguyên tố lẻ

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan