AMBIENT

Cho hai tập hợp A = {3; -5; 7}; B = {-2; 4; -6; 8}.

bởi Midoriya Izuku 23/12/2018

Cho hai tập hợp A = {3; -5; 7}; B = {-2; 4; -6; 8}.

a) Có bao nhiêu tích a . b (với a ∈ A; b ∈ B) được tạo thành?

b) Có bao nhiêu tích lớn hơn 0, bao nhiêu tích nhỏ hơn 0?

c) Có bao nhiêu tích là bội của 6?

d) Có bao nhiêu tích là ước của 20?

ADSENSE

Câu trả lời (3)

 • a) Các tích a . b (với a ∈ A; b ∈ B) là :

  3 . (–2); 3 . 4; 3 . (–6); 3 . 8;

  (–5) . (–2); (–5) . 4; (–5) . (–6); (–5) . 8;

  (–7) . (–2); (–7) . 4; (–7) . (–6); (–7) . 8.

  Vậy có tất cả 15 tích.

  b) Các tích lớn hơn 0 là các tích có hai thừa số cùng dấu. Đó là:

  3 . 4; 3 . 8;

  (–5) . (–2); (–5) . (–6);

  (–7) . (–2); (–7) . (–6);

  Có tất cả 8 tích dương.

  Còn lại các tích âm là: 15 – 8 = 7 tích.

  c) Các tích là bội của 6 là:

  3 . (–2); 3 . 4; 3 . (–6) ; 3 . 8 ; (–5) . (–6) ; (–7) . (–6)

  Có tất cả 6 tích là bội của 6.

  d) Có 2 tích là ước của 20 là : (–5) . (–4) và (–5) . (–2)

   

  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>