YOMEDIA
IN_IMAGE

Cho biết số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau sao cho số đó chia hết cho 3 là:

A. 10 236

B. 10 230

C. 10 002

D. 10 101

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau thì chữ số đầu tiên từ bên trái sang phải là số nhỏ nhất khác 0, là 1

  Chữ số thứ 2 tiếp theo phải là chữ số nhỏ nhất khác 1, là 0

  Chữ số thứ 3 phải là chữ số nhỏ nhất khác 0 và 1, là 2

  Chữ số thứ 4 phải là chữ số nhỏ nhất khác 0, 1 và 2, là 3

  Chữ số thứ 5 ta đặt là *, * là số tự nhiên từ 0 đến 9 và * khác 0, 1, 2 và 3 (1)

  Vì số đó chia hết cho 3 nên tổng các chữ số của nó là 1 + 0 + 2 + 3 + * = 6 + * chia hết cho 3.

  Do đó * phải là các số từ 4 đến 9, thỏa mãn nhỏ nhất, và 6 + * chia hết cho 3.

  Do đó * = 6. 

  Vậy số đó là 10 236.

  Chọn đáp án A.

    bởi Dương Minh Tuấn 26/11/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON