Bài 13.3 trang 24 sách bài tập toán 6 tập 1

bởi thuy linh 25/09/2018
Bài 13.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 24)

Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng \(\overline{abab}\) ?

Câu trả lời (1)

 • Ta có :

  \(abab=1000a+100b+10b+a\)

  \(=\left(1000a+a\right)+\left(100b+1b\right)=a\left(1000+1\right)+b\left(100+1\right)\)

  \(=a.1001+b.101\)

  Ta thấy :

  \(a.1001⋮11\)

  \(b.101⋮11\)

  \(\Rightarrow a.1001+b.101⋮11\)

  Vậy \(11\) là ước của số có dạng \(abab\)

  bởi Hạ Xuân Hiếu 25/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan