Bài 13.1 trang 24 sách bài tập toán 6 tập 1

bởi Thanh Truc 25/09/2018
Bài 13.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 24)

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

a) Có các số tự nhiên a và b mà \(a\inƯ\left(b\right)\) và \(b\inƯ\left(a\right)\)

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b

Câu trả lời (1)

  • Cả hai khẳng định đều đúng vì nếu a=b thì a là ư của b và ngược lại

    nếu a là Ư của b thì b chia hết cho a, b:a=c nên bchia hết cho c

    suy ra b:a là ước của b

    bởi Nguyễn Mạnh Hưng 25/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan