ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài 124 trang 21 sách bài tập Toán 6 tập 1

Bài 124 (Sách bài tập - tập 1 - trang 21)

Tổng (hiệu) sau đó chia hết cho 2 không ? Có chia hết cho 5 không ?

a) \(1.2.3.4.5+52\)

b) \(1.2.3. 4.5-75\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (5)

 
 
 
 • a) Ta có :

  + (1.2.3.4.5) chia hết cho 2 (1)

  52 chia hết cho 2 (2)

  Từ (1) và (2) ta thấy : 1.2.3.4.5+521.2.3.4.5+52 chia hết cho 2

  + (1.2.3.4.5) chia hết cho 5 (1)

  52 không chia hết cho 5 (2)

  Từ (1) và (2) ta thấy : 1.2.3.4.5+521.2.3.4.5+52 không chia hết cho 5

  ⇒⇒ 1.2.3.4.5+521.2.3.4.5+52 chia hết cho 2 , không chia hết cho 5 .

  b) Ta có :

  + (1.2.3.4.5) chia hết cho 2 (1)

  75 không chia hết cho 2 (2)

  Từ (1) và (2) ta thấy 1.2.3.4.5−751.2.3.4.5−75 không chia hết cho 2 .

  + (1.2.3.4.5) chia hết cho 5 (1)

  75 chia hết cho 5 (2)

  Từ (1) và (2) ta suy ra 1.2.3.4.5−751.2.3.4.5−75 chia hết cho 5 .

  ⇒1.2.3.4.5−75⇒1.2.3.4.5−75 không chia hết cho 2 , chia hết cho 5 .

    bởi Ngọc Mai 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • user

    bởi Độ ta Không độ nàng 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ............

    bởi Độ ta Không độ nàng 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)1.2.3.4.5+52

  Vì 1.2.3.4.5 chia hết cho 2(vì có thừa số 2) và chia hết cho 5(vì có thừa số 5)

      52 chia hết cho 2 nhưng ko chia hết cho 5

  =>1.2.3.4.5+52 chia hết cho 5

  =>1.2.3.4.5+52 ko chia hết cho 5

  b)1.2.3.4.5-75

  Vì 1.2.3.4.5 chia hết cho 2,5

      75 chia hết cho 5 nhưng ko chia hết cho 2

  =>1.2.3.4.5-75 chia hết cho 5

  =.1.2.3.4.5-75 ko chia hết cho 2

   

    bởi cold girl 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Chia hết cho 5 nhưng Ko chia hết cho 2

    bởi Hồ Hữu Hà 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1