YOMEDIA
ZUNIA12

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3 ? 96 ; 502 ; 6823 ; 55 553 ; 641 311.

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3 ?  96 ;   502 ;   6823 ;   55 553 ;   641 311.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • +) Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15.

      Mà 15 chia hết cho 3 nên số 96 chia hết cho 3.

  +) Số 502 có tổng các chữ số là 5 + 0 + 2 = 7.

      Mà 7 không chia hết cho 3 nên số 502 không chia hết cho 3.

  +) Số 6823 có tổng các chữ số là 6 + 8 + 2 + 3 = 19.

      Mà 19 không chia hết cho 3 nên số 6823 không chia hết cho 3. 

  +) Số 55 553 có tổng các chữ số là 5 + 5 + 5 + 5 + 3 = 23.

      Mà 23 không chia hết cho 3 nên số 55 553 không chia hết cho 3.

  +) Số 641 311 có tổng các chữ số là 6 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1 = 16.

      Mà 16 không chia hết cho 3 nên số 641 311 không chia hết cho 3.

  Vậy trong các số đã cho, các số không chia hết cho 3 là :

  502  ;     6823  ;      55553   ;     641311

    bởi Anh Thu 23/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON