YOMEDIA
NONE

Trong các phân số : \(\dfrac{3}{4}\); \(\dfrac{9}{14}\); \(\dfrac{7}{5}\); \(\dfrac{6}{10}\); \(\dfrac{19}{17}\); \(\dfrac{24}{24}\). Phân số nào bé hơn \(1\) ?

Trong các phân số : \(\dfrac{3}{4}\); \(\dfrac{9}{14}\); \(\dfrac{7}{5}\); \(\dfrac{6}{10}\); \(\dfrac{19}{17}\); \(\dfrac{24}{24}\). Phân số nào bé hơn \(1\) ?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn \(1\).

    Vậy \(\dfrac{3}{4}< 1\) ;        \(\dfrac{9}{14}< 1\);        \(\dfrac{6}{10}< 1\) 

      bởi Ánh tuyết 24/07/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON