YOMEDIA
ZUNIA12

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó.

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Cách 1:

  Vì số học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào nên số học sinh của lớp học phải là số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5.

  Vì lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh nên số học sinh có thể là 21; 22; 24; 25; ....; 30; 31; 32; 33; 34 học sinh.

  Trong các số 21; 22; 24; 25; ....; 30; 31; 32; 33; 34, các số chia hết cho 5 là 25; 30.

  Trong hai số 25 và 30, chỉ có số 30 chia hết cho 3.

  Vậy lớp học đó có 30 học sinh.

  Cách 2:

  Vì số học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào nên số học sinh của lớp học phải là số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5.

  Vì lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh nên số học sinh có thể là 21; 22; 24; 25; ....; 30; 31; 32; 33; 34 học sinh.

  Trong các số 21; 22; 24; 25; ....; 30; 31; 32; 33; 34, các số chia hết cho 3 là 21; 24; 27; 30; 33.

  Trong các số 21; 24; 27; 30; 33 chỉ có số 30 chia hết cho 5.

  Vậy lớp học đó có 30 học sinh.

    bởi Lê Nhi 23/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON