Tìm giới hạn của căn f(x)-3/(x-2).(căn (f(x)-5)+3) khi x tiến tới 2

bởi Vũ Nhung 29/03/2019

Cho đa thức thoả mãn \lim_{x->2}\frac{f(x)-9}{x-2}=15 . Tìm \lim_{x->2}\frac{\sqrt{f(x) }-3}{(x-2)(\sqrt{f(x)-5} +3)}=?

  1. A. 3
  2. B. 1/2
  3. C.15
  4. D.0

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan