YOMEDIA

Có thể lập bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số từ 2, 3, 4, 5, 6,7?

bởi Nguyễn Hạ Lan 26/10/2018

1/ Cho các chữ số 2, 3, 4, 5, 6,7

a/ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?

b/ số các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số lập thành từ 6 chữ số trên là?

2/ từ các chữ số 0,1,2,3,4,6,7 lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 5 chữ số?

3/ từ các chữ số 0,1,4,5,6,7,8,9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ khác nhau?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1a) số TM yêu cầu bài toán là: gọi số tự nhiên cần lập có dạng abcd

  chọn a có 6 cách

  chọn b có 6 cách

  chọn c có 6 cách

  chọn d có 6 cách

  =>6*6*6*6=1296 số Tm

  b) số các số tự nhiên lẻ là abc

  chọn c là số lẻ có 3 cách

  chọn a có 6 cách chọn

  chọn b có 6 cách chọn

  =>6*6*3=108 cách chọn

  câu 2

  gọi abcde là số tự nhiên cần lập

  chọn a có 6 cách

  chọn b có 7 cách

  chọn c có 7 cách

  chọn d có 7 cách

  chọn e có 7 cách

  =>6*7*7*7*7=14406 Tm

  câu 3

  abcdef là số tự nhiên cần lập

  chọn a có 7 cách

  chọn b có 7 cách

  chọn c có 6 cách

  chọn d có 5 cách

  chọn e có 4 cách

  chọn f có 3 cách

  =>3*4*5*6*7*7=17640 tm

  bởi Huỳnh Nguyễn Ly Na 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>