Có bao nhiêu số lập được từ 1,2,3,5,7,9 có 4 chữ số

bởi Nguyễn Phương Khanh 25/10/2018

A/ Cho các chữ số 1,2,3,5,7,9 lập ra số tự nhiên, có bốn chữ số và là số chia hết cho 2 nhưng lớn hơn 3748.

B/ Cho các chữ số 0,1,2,4,5 lập được bao nhiêu số tự nhiên, có 3 chữ số khác nhau và là số chẵn.

Câu trả lời (1)

 • a.

  gọi số cần tìm là \(\overline{abcd}\)

  để chia hết cho 2 thì d pải là số chẵn C11

  TH1: a>3 ta có: a-C13, b- C14, c-C13, d-C11 =36

  TH2: b>7 ta có: b- C11, a- C14, c- C13, d- C11 =12

  TH3: c>4 ta có: c- C13, a- C14, b- C13, d-C11 =36

  => có 84 số tmycbt

  bởi Đào Bích Ngọc 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan