RANDOM
IN_IMAGE

Cho tứ diện ABCD có \(AB \bot \left( {BCD} \right)\). Trong \(\Delta BCD\) vẽ các đường cao BE và DF cắt nhau ở O. Trong (ADC) vẽ \(DK\bot AC\) tại K. Khẳng định nào sau đây sai ?

A. \(\left( {ADC} \right) \bot \left( {ABE} \right)\).      

B. \(\left( {ADC} \right) \bot \left( {DFK} \right)\) .      

C. \(\left( {ADC} \right) \bot \left( {ABC} \right)\) .      

D. \(\left( {BDC} \right) \bot \left( {ABE} \right)\) .

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • * Ta có \(\left. \begin{array}{l}
  CD \bot BE\\
  CD \bot AB
  \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{*{20}{c}}
  {}\\
  {\left. \begin{array}{l}
  CD \bot \left( {ABE} \right)\\
  CD \subset \left( {ADC} \right)
  \end{array} \right\} \Rightarrow \left( {ADC} \right) \bot \left( {ABE} \right)}
  \end{array}\).

  Vậy "\(\left( {ADC} \right) \bot \left( {ABE} \right)\)": ĐÚNG.

  \(\left. \begin{array}{l}
  DF \bot BC\\
  DF \bot AB
  \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{*{20}{c}}
  {}\\
  {\left. \begin{array}{l}
  DF \bot \left( {ABC} \right)\\
  SC \subset \left( {ABC} \right)
  \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{*{20}{c}}
  {}\\
  {\left. \begin{array}{l}
  DF \bot AC\\
  DK \bot AC
  \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{*{20}{c}}
  {}\\
  {\left. \begin{array}{l}
  AC \bot \left( {DFK} \right)\\
  AC \subset \left( {ADC} \right)
  \end{array} \right\} \Rightarrow \left( {ADC} \right) \bot \left( {DFK} \right)}
  \end{array}}
  \end{array}}
  \end{array}\)

  Vậy “\(\left( {ADC} \right) \bot \left( {DFK} \right)\) ”: ĐÚNG.

  * Ta có \(\left. \begin{array}{l}
  CD \bot BE\\
  CD \bot AB
  \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{*{20}{c}}
  {}\\
  {\left. \begin{array}{l}
  CD \bot \left( {ABE} \right)\\
  CD \subset \left( {BDC} \right)
  \end{array} \right\} \Rightarrow \left( {BDC} \right) \bot \left( {ABE} \right)}
  \end{array}\).

  Vậy “\(\left( {BDC} \right) \bot \left( {ABE} \right)\)”: ĐÚNG.

  * “\(\left( {ADC} \right) \bot \left( {ABC} \right)\)”: SAI

  Chọn C

    bởi Trịnh Lan Trinh 31/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)