Bài 2.3 trang 66 sách bài tập Hình học 11

bởi Thiên Mai 10/10/2018
Bài 2.3 (Sách bài tập - trang 66)

Cho tứ diện ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm I và lấy các điểm J, K lần lượt là điểm thuộc miền trong các tam giác BCD và ACD. Gọi L là giao điểm của JK với mặt phẳng (ABC)

a) Hãy xác định điểm L

b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (IJK) với các mặt của tứ diện ABCD

Câu trả lời (1)

 • a) Gọi \(N=DK\cap AC;M=DJ\cap BC\).

  Ta có \(\left(DJK\right)\cap\left(ABC\right)=MN\Rightarrow MN\subset\left(ABC\right)\)

  \(L=\left(ABC\right)\cap JK\) nên dễ thấy \(L=JK\cap MN\)

  Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song

  bởi Ủn Ỉn Quỳnh 10/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan