Tính tổng các nghiệm phương trình căn(3x+7)-căn(x+1)=2

bởi Huỳnh Đạt 28/11/2018

Bài 1: Tổng các nghiệm của phương trình \sqrt{3x+7}-\sqrt{x+1}=2

Bài 2: Tích các nghiệm của phương trình \sqrt{x^{2}+2x+8}-\left | x+1 \right |=1

Câu trả lời (3)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan