YOMEDIA
NONE

Tính sinx.cosx, biết sinx=3cosx

Nếu \(\sin x=3\cos x\)thì \(\sin x.\cos x\)bằng bao nhiêu

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • \(sin^2x+cos^2x=1\Leftrightarrow9cos^2x+cos^2x=1\Leftrightarrow cosx=\pm\dfrac{1}{\sqrt{10}}\Rightarrow sinx=\pm\dfrac{3}{\sqrt{10}}\Rightarrow sinxcosx=\dfrac{3}{10}\)

      bởi phạm tuấn vũ 24/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF