Tính a+b biết hàm số f(x)=căn(x+2m-1)+căn(4-2m-x/2) xác đinh với mọi x thuộc [a;b] khi m thuộc [a;b]

bởi Phạm Linh 29/11/2018

Cho hàm số f(x)=\sqrt{x+2m-1} + \sqrt{4-2m-\frac{x}{2}}  xác định với mọi x \in [0;2] khi m\in [a;b].Giá trịa+b ?

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan