RANDOM
VIDEO

Tìm x, biết 6^x+8^x=10^x

1, tìm x

6x +8x =10x

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Lời giải:

  Chia cả hai vế cho \(10^x\) ta có:

  \(\left(\frac{6}{10}\right)^x+\left(\frac{8}{10}\right)^x=1\)

  \(\Leftrightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^x+\left(\frac{4}{5}\right)^x=1\)

  Xét các TH sau:

  TH1: \(x=2\) (thỏa mãn)

  TH2: \(x>2\), do \(\frac{3}{5}; \frac{4}{5}<1\Rightarrow \left\{\begin{matrix} (\frac{3}{5})^x< (\frac{3}{5})^2\\ (\frac{4}{5})^x< (\frac{4}{5})^2\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow (\frac{3}{5})^x+(\frac{4}{5})^x<(\frac{3}{5})^2+(\frac{4}{5})^2\)

  \(\Leftrightarrow 1<1 \) (vô lý- loại)

  TH3: \(x<2 \). Ta cũng có: \( \left\{\begin{matrix} (\frac{3}{5})^x> (\frac{3}{5})^2\\ (\frac{4}{5})^x> (\frac{4}{5})^2\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow (\frac{3}{5})^x+(\frac{4}{5})^x>(\frac{3}{5})^2+(\frac{4}{5})^2\)

  \(\Leftrightarrow 1>1\) (vô lý- loại)

  Vậy pt có nghiệm duy nhất $x=2$

    bởi Trần Bá Huy 23/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1