YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm tọa độ trực tâm H biết tam giác ABC có A(-2;6), B (-2;9); C (9;8)

Cho tam giác ABC biết A (-2; 6); B (-2;9); C (9;8). Tìm tọa độ trực tâm H

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • \(\overrightarrow{AB}=\left(0;3\right);\overrightarrow{AC}=\left(11;2\right);\overrightarrow{BC}=\left(11;-1\right)\)

  \(H\left(x;y\right)\)

  \(\overrightarrow{AH}=\left(x+2;y-6\right);\overrightarrow{BH}=\left(x+2;y-9\right)\)

  H là trực tâm \(\Delta ABC\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}AH\perp BC\\BH\perp AC\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}=0\\\overrightarrow{BH}.\overrightarrow{AC}=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}11.\left(x+2\right)-y+6=0\\11\left(x+2\right)+2\left(y-9\right)=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}11x-y=-28\\11x+2y=-4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-\dfrac{20}{11}\\y=8\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(H\left(-\dfrac{20}{11};8\right)\)

    bởi Trần đình anh Kkhoa 05/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON