Tìm tập nghiệm của phương trình căn (x^2-2x)=căn (2x-x^2)

bởi Huỳnh Đạt 06/11/2018

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình \sqrt{x^{2}-2x}=\sqrt{2x-x^{2}}\sqrt{x^{2}-2x}=\sqrt{2x-x^{2}} ?

Câu 2: Phương trình x(x^{2}-1)\sqrt{x-1}=0 có bao nhiêu nghiệm?

Câu 3: Phương trình \sqrt{-x^{2}+6x-9}+x^{3}=27 có bao nhiêu nghiệm?

Câu 4: Phương trình \sqrt{(x-3)^{2}(5-3x)}+2x=\sqrt{3x-5}+4 có bao nhiêu nghiệm?

Câu 5: Phương trình x+\sqrt{x-1}=\sqrt{1-x} có bao nhiêu nghiệm?

Câu 6: Phương trình \sqrt{2x}+\sqrt{x-2}=\sqrt{2-x}+2 có bao nhiêu nghiệm?

Câu 7: Phương trình \sqrt{x^{3}-4x^{2}+5x-2}+x=\sqrt{2-x} có bao nhiêu nghiệm?

Câu 8: Phương trình x+\frac{1}{x-1}=\frac{2x-1}{x-1} có bao nhiêu nghiệm?

Câu 9: Phương trình (x^{2}-3x+2)\sqrt{x-3}=0 có bao nhiêu nghiệm?

Câu 10: Phương trình (x^{2}-x-2)\sqrt{x+1}=0 có bao nhiêu nghiệm?

Câu trả lời (2)

 • Câu 1 : Hai nghiệm ( 0 và 2 )
  Câu 2 : Ba nghiệm ( -1, 0 và 1 )
  Câu 8 : Một nghiệm ( 2 )
  Câu 9 : Ba nghiệm ( 1, 2 và 3 )
  Câu 10 : Hai nghiệm ( -1 và 2 )
  Câu 3,4,5,6,7 mình nhẩm sợ chưa đúng nên chưa trả lời nhé.

  bởi Nguyễn Hoàng Ngân 06/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan