Tìm nghiệm của phương trình (x^2+7x+4)/(x+2)= 4 căn x

bởi Trần Lương 06/11/2018

a)[căn bậc 3(7-x)- căn bậc ba(x-5)]/[căn bậc 3(7-x)+ căn bậc ba(x-5)]=6-x

b)(x^2+7x+4)/(x+2)= 4 căn x

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn