Tìm nghiệm của phương trình căn của x+3 - căn của x-1 =2

bởi Nguyên Tuyết 02/11/2018

ngiệm của phương trình căn của x+3 - căn của x-1 =2

Câu trả lời (1)

 •     \sqrt{x+3}-\sqrt{x-1}=2 ( ĐKXĐ: x\geqslant 1 )
  ⇔ \sqrt{x+3}^{2}-2\sqrt{(x-1)(x+3)}+\sqrt{x-1}^{2}=4
  ⇔ x+3-2\sqrt{(x-1)(x+3)}+x-1=4
  ⇔ 2x-2 = 2\sqrt{(x-1)(x+3)}
  ⇔ x-1 = \sqrt{(x-1)(x+3)}
  ⇔ x^{2}-2x +1 = (x-1)(x+3)
  ⇔ x^{2}-4x +4 = 0
  ⇔ (x-2)^{2} = 0
  ⇔ x= 2

  bởi Nguyễn Hoàng Ngân 03/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan